ANSVARSFRISKRIVNING: Denna svenska version är en översättning av originalet på finska endast i informationssyfte. I händelse av avvikelse kommer det finska originalet att ha företräde.

Golf Sky tillhör GoGolf Oy koncernen.

GoGolfs integritetspolicy

Syftet med GoGolfs integritetspolicy är att behandla kunders personuppgifter på ett
ansvarsfullt sätt, med respekt för kundernas integritet och informerade suveränitet. GoGolf följer god databehandlingspraxis, lagar och myndigheters riktlinjer vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsbeskrivning

Kombinerad Registerbeskrivning och informationsdokument

Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 §§
6.12.2012

1. Registrator

GoGolf Oy
Piispanportti 11, Esbo


2. Ansvarig för registerärenden

Pasi Rantamäki
Piispanportti 11, Esbo
02000-4653

3. Namn på registret

GoGolfin Oy:s kundregister

4. Syfte med behandling apersonuppgifter

Kundens personuppgifter får behandlas för följande ändamål:

• Identifiering av den kund och hantering av åtkomsträttigheter. 

• Operativ hantering av kundrelationer, förvaltning, utveckling, kvalitetssäkring, implementering av kundservice och försäkran om affärs- och tjänstetransaktioner. 

• Analys och gruppering av kundrelationer, total kundhantering och utveckling, kommunikation och marknadsföringsinriktning samt hantering av kampanj- och kontakthistorik. 

• Implementering, analys, rapportering och utveckling av GoGolfs verksamhet och tjänster och produkter samt personalisering av tjänster. 

• Implementera GoGolfs ansvar gentemot kunder och uppfylla dess juridiska och regulatoriska skyldigheter. 

• Förebygga och utreda övergrepp och problemsituationer samt säkerställa informationssäkerhet. 

5. Informationsinnehåll i registret 

• Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, 

• registreringsinformation såsom användarnamn, smeknamn, lösenord och annan unik identifierare, 

• ålder, kön, värde eller yrke och mor språk, 

• kundrelationsinformation såsom fakturerings- och betalningsinformation, produkt- och beställningsinformation, kundfeedback och kontaktinformation, lotteri- och tävlingssvarsinformation och information om avbokning, 

• information relaterad till implementeringen av kommunikations- och tjänstanvändningsinformation såsom surfning och sökning information, 

• inspelade kundtjänstsamtal, 

• profil- och intresseinformation tillhandahållen av kunden, 

• eventuella tillstånd och samtycken, 

• eventuell information om avslag, och 

• annan information som samlats in med kundens samtycke. 

6. Regelbundna informationskällor

Information relaterad till kunden samlas in från kunden själv i samband med registrering av GoGolfs mobilapplikation och andra GoGolf-kanaler, i samband med användning av produkter och tjänster, i samband med internettjänster, kundtjänst och i övrigt direkt från kunden. Dessutom genereras information relaterad till kunden i samband med användningen av GoGolfs Internet och andra tjänster. Uppgifterna uppdateras även från Folkbokföringen, Postadressinformationssystemet, telefonbolagens kontaktregister och andra liknande privata och offentliga register. 

7. Regelbundna avslöjande och överföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Information lämnas ut till offentliga myndigheter i fall där det krävs enligt lag, såsom förebyggande och upptäckt av tjänstefel. Dessutom lämnas informationen regelbundet ut: 

• för direktmarknadsföringsändamål i enlighet med personuppgiftslagen, och 

• för opinions- och marknadsundersökningar och andra liknande undersökningar. 

Data kommer inte att regelbundet överföras eller avslöjas utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

8. Användning av cookies 

GoGolf använder cookies på sina kanaler för att implementera Internet och andra tjänster och för att förbättra användningen av tjänsterna. Cookies och den information som samlas in genom dem används för att förbättra effektiviteten och användarvänligheten i tjänsterna, till exempel för att analysera, övervaka och förbättra tillgängligheten och användningen av GoGolfs tjänster. Cookies kan användas för att ta reda på och utveckla: användare är intresserade av informationsinnehåll, användning av onlinetjänster och inriktning av kommunikation och marknadsföring. Kunden kan ge sitt samtycke eller vägra användningen av cookies i sina webbläsarinställningar. 

9. Skydd av registret 

Personuppgifter lagras inte som manuellt material. De elektroniskt lagrade personuppgifterna kommer endast att behandlas av personer specifikt definierade av GoGolf och av tredje part som underhåller eller utvecklar tjänsterna för GoGolfs räkning. Informationen samlas in i databaser som är skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och kan endast nås av vissa i förväg utpekade personer. 

10. Insynsrätt, förbud och rättelse

Kunder har enligt 26-28 §§ i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om dem som har lagrats i GoGolf Oys kundregister. Vid besiktning, förbud och rättelse ska den registrerade skriftligen kontakta den adress som anges i punkt 1. Kunden kan också uppdatera sin egen grundläggande information på GoGolfs onlinetjänst och ge sitt samtycke eller förbjuda GoGolf att behandla informationen som lagras av den för direktmarknadsföringsändamål.