ANSVARSFRISKRIVNING: Denna svenska version är en översättning av originalet på finska endast i informationssyfte. I händelse av avvikelse kommer det finska originalet att ha företräde.

Behandling av personuppgifter i GoGolf Group Oy

GoGolf Group Oy (senare koncernen), som Golf Sky Oy tillhör, har åtagit sig att skydda säkerheten för sina kunders information och att behandla all personlig information på ett säkert och krypterat sätt. Vi säljer, återförsäljer eller utbyter inte personlig information till tredje part utan ditt medgivande. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post tietosuoja@gogolf.fi.

1. Varför samlar vi in personlig information och vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål, beroende på vem du är och genom vad vi är kopplade till dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de syften som anges här:

• Registrering av försäljningsorder för leverans: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen baseras på det köpesavtal som gjorts med dig.

• Registrering av genomförda köp från vår webbutik: namn, adress, telefonnummer, mailadress och födelsedatum. Behandlingen baseras på det köpesavtal som gjorts med dig.

• Skapa och hantera användare i avsnittet "Medlemssidor": namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum. Behandlingen baseras på ett användaravtal med dig.

• Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och information: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum. Behandlingen baseras på ditt samtycke.

• Skicka personliga erbjudanden och marknadsföring och reklam via SMS, e-post, Internet och sociala medier: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, beteendeinformation på shop.gogolf.fi och andra koncerntjänster, som samt tidigare köphistorik i våra koncerntjänster. Behandlingen baseras på ditt samtycke.

• Deltagande i Gruppens tävlingar: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum. Behandlingen baseras på ditt samtycke.

• Svar på kundtjänstförfrågningar: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och all personlig information som kan vara relevant för förfrågan. Behandlingen av personuppgifter innebär de frågor som ställs till dig här.

• För att säkerställa en bra kundupplevelse i vår koncerns onlinetjänster med hjälp av cookies. Behandlingen av personuppgifter utgår från våra kunders intressen. Vi har bestämt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna anpassa och utveckla våra onlinetjänster för att ge bästa service till våra kunder.

2. Avslöjande av personlig information till andra

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till någon annan om det inte finns en rättslig grund för en sådan åtgärd. Exempel på en sådan grund är vanligtvis uttryckligt samtycke från dig eller en juridisk grund som förpliktar oss att tillhandahålla informationen.

När du har gett ditt samtycke till att ta emot personliga och generella erbjudanden om vår koncerns tjänster via SMS, e-post, internet och sociala medier kan koncernen komma att lämna personuppgifter som behandlas för detta ändamål till andra företag. Du kan läsa mer om hur vi använder dina personuppgifter i marknadsföringen nedan.

GoGolf Group använder databehandlare för att behandla personuppgifter för våra vägnar. I sådana fall har vi ingått avtal med leverantörer av informationstjänster för att säkerställa säkerheten i alla led av behandlingen. Vi använder följande tjänsteleverantörer för databehandling:

• Custobar: Profildata (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, köphistorik, webbhistorik) används för att skicka marknadsföringskampanjer och nyhetsbrev och för att förbättra kundförståelsen.

• Valtti / Prestashop: profildata används för att övervaka och underhålla din information på koncernens plattformar (t.ex. "Medlemssidor").

• The Rocket Science Group: Kontaktinformation, e-post eller telefon, används för att skicka marknadsföringskampanjer och nyhetsbrev.

• Google Analytics: Vi använder detta för att analysera bland annat var användare kommer ifrån, hur ofta de besöker vår sida och var de kommer ifrån.

Behandlingen av dina personuppgifter sker inom EU/EES, förutom när vi behandlar dina personuppgifter vid utskick av nyhetsbrev. För detta använder vi en amerikansk tjänsteleverantör, The Rocket Science Group. Vid överföring av data till USA kommer vår leverantör att omfattas av standardavtalsvillkoren som godkänts av EU-kommissionen. Det innebär att våra leverantörer skyddar dina personuppgifter, som vi gör vid behandling inom EU och EES.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

3. Lagringstid

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Det innebär till exempel att vi raderar dina personuppgifter, som vi kommer att behandla utifrån ditt samtycke om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som behandlas i försäljnings- och köpeavtalet kommer att raderas när samtyckesavtalet fullgjorts och alla förpliktelser enligt avtalet har fullgjorts. Personuppgifter relaterade till fullgörandet av koncernens lagstadgade skyldigheter raderas så snart juridiska skyldigheter har uppfyllts, såsom skyldighet att föra register eller skyldighet för återförsäljare att föra ett register i enlighet med olika kommersiella och bokföringsregler.

4. Dina rättigheter till behandling av personuppgifter

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära begränsad behandling, invända mot behandling och hävda rätten att överföra data.

Om du vill utöva rättigheterna relaterade till dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post på tietosuoja@gogolf.fi. Du kan också ändra dina uppgifter när som helst på din personliga webbplats: https://shop.gogolf.fi/fi/asiakastilini. Vi kommer att svara på meddelanden så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Det enklaste sättet att göra detta är genom att följa länken längst ner i varje nyhetsbrev. Du kan också ändra och se personlig information i avsnittet "Medlemssidor" och återkalla ditt samtycke där.

Vi ber dig att verifiera din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi kan ge dig tillgång till att utöva dina rättigheter. Vi gör detta för att säkerställa att vi bara ger dig tillgång till att ändra din personliga information, inte den person som utger sig för att vara dig.

5. Klagomål

Du har ingen skyldighet att göra din personliga information tillgänglig för vår koncern, men för att kunna ta emot erbjudanden och tjänster från vår koncern enligt beskrivning i avsnitt 1 är behandlingen av personuppgifter en förutsättning. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte följer de aktiviteter som beskrivs här eller på annat sätt bryter mot våra dataskyddslagar kan du kontakta oss först och om vi inte kan hitta en lösning tillsammans kan du kontakta dataskyddsombudskontoret : https://tietosuoja.fi